Solár Systemy

Úvod

Solárny systém aktívne využíva slnečnú energiu a transformuje ju na tepelnú energiu. Kolektor, spojovacie potrubie a spotrebič tvoria základ solárneho zariadenia. Pod spotrebičom rozumieme bojler, bazén, vykurovací systém alebo iný spôsob využitia tepelnej energie.

 

 

 

 

Najčastejšie sa používajú na tieto účely:

  • príprava teplej úžitkovej vody (TÚV)
  • prikurovanie budov
  • ohrev vody v bazénoch
  • priemyselné teplo

Nerovnomernosť dodávky slnečnej energie sa najmä v okrajových mesiacoch roka eliminuje prídavným výmenníkom tepla, ktorý je pripojený na kotol ústredného vykurovania alebo elektrickou odporovou špirálou, prípadne obidvoma spôsobmi súčasne.

Princíp solárneho systému

Na absorbér kolektora, dopadajú slnečné lúče, ktoré sa premieňajú na teplo. Keď teplota solárneho kolektora dosiahne nastavenú hodnotu, riadiaca jednotka automaticky zapne obehové čerpadlo. Nemrznúca kvapalina poháňaná čerpadlom, prenáša teplo do výmenníka, ktorý je v zásobníku kde odovzdá získané teplo na prípravu teplej úžitkovej vody.  V prípade, že teplota kolektora nedosahuje nastavenú hodnotu, obehové čerpadlo automaticky vypne. Týmto spôsobom nemôže dôjsť k stavu, že teplo akumulované v zásobníku je vyžarované cez kolektory do vonkajšieho prostredia.

 

 

Ceny systémov

Solár Systemy